Miło nam poinformować, że dzięki pozyskaniu dotacji oraz zaangażowaniu środków własnych, udało się nabyć jedną z najbardziej wydatnych pomp szlamowych firmy Honda WT30X. Ze względu na masę pompy, jej wymiary i wydajność jest to najlepiej dopasowana pompa do potrzeb jednostek Straży Pożarnych. Za szczególne zaangażowanie należą się podziękowania druhowi Markowi Habzie, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia.

Już w najbliższą sobotę tj. 27.01.2017r o godzinie 17.00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Zapraszamy wszystkich sympatyków oraz osoby zainteresowane do udziału w zebraniu.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
 10. Przyjęcie planu działania i planu finansowego
 11. Wolne wnioski
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 13. Zakończenie zebrania

Miło nam poinformować, że aż ośmiu druhów z naszej jednostki ukończyło kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i złożyło egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł Ratownika.                                          Jacek Kwapisz, Tomasz Stadnicki, Robert Zieliński, Jarosław Spólnik, Marcin Łazur, Krystian Kwapisz,    Adrian Pintal, Adrian Birut

 

Dziś nareszcie dotarło do nas długo wyczekiwane zamówienie. Znalazło się w nim:
Hełm strażacki GALLET F1SF - 5szt
Latarka Peli 3315 LED ATEX - 5szt
Rękawice strażackie FHR 001 S - 5szt
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze - 1szt

...Zakup ten wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo i komfort strażaka podczas akcji gaśniczych.

Dnia 26 marca 2017 r. o godz. 9:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych odbędzie się I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Jednostek OSP Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Biłgoraju. Przewidziany jest podział drużyn na dwie grupy, mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów rozgrywanych do 15pkt. W finale będą uczestniczyć po dwie zwycięskie drużyny z każdej z dwóch grup.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mogą w jakikolwiek sposób pomóc nam odtworzyć i wzbogacić zarys historyczny naszej straży. Dysponują zdjęciami, opisami sytuacji, znają szczegóły które mogą nam pomóc w tworzeniu strony. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc - nawet tą najmniejszą. Z wielką przyjemnością przyjmiemy również wszelkie sugestie co do treści i zawartości naszej strony